I cried because I had no shoes, then I met a man with no feet


Nelly; på grunn av dere må jeg melde meg inn hos'Anonyme Skoholikere'.

Popular Posts