Sophie Bille Brahe
Pictures from here


Jeg har aldri vært perlejente. Det er så langt fra meg som mulig, men disse kunne jeg mer enn gjerne ha tenkt meg.

I've never been a 'pearls girl'. It's sooo not me, but these earrings I could use daily. 

Popular Posts